Tossudament alçada

No tinc pas la intenció d’analitzar –ni tan sols valorar– detalladament el gegantí Concert per la Llibertat de dissabte. El concert ja és fet. Ja se n’han criticat els errors,

Site Footer