Gotes d’aigua damunt la fulla caiguda

Gotes de pluja damunt d’una fulla caiguda… Quan fou morta la combregaren (o després de casada la filla ixen los gendres).

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer